Met de juiste kennis komen mensen en organisaties verder

Stilstand is achteruitgang. Als er één kennisgebied is waarop we dit credo kunnen loslaten,
dan is dat wel de wereld van de mobiliteit. Regels, inzichten en innovaties op het gebied van
verkeer en vervoer, maar ook op die van bijvoorbeeld planologie en technologie zijn continu
aan verandering onderhevig. De KennisCompagnie helpt mensen en organisaties hun kennis
fris en up-to-date te houden.

De KennisCompagnie begeeft zich op het terrein van de mobiliteit en alles wat zich in de periferie
daarvan bevindt.We helpen medewerkers en leidinggevenden van bedrijven en overheden met het
verbeteren van hun competenties, het stimuleren van hun motivatie en daarmee vaak ook met het
invullen van hun persoonlijke ambities. Dit doen we door trainingen te geven, maar ook door
bijvoorbeeld seminars en symposia te organiseren, door internationale kennisuitwisseling en door
excursies te verzorgen naar aansprekende voorbeelden in binnen- en buitenland.

De onderwerpen voor onze kennisuitwisselingstrajecten worden enerzijds ingegeven door nationale
en internationale ontwikkelingen in mobiliteit, anderzijds door de informatiebehoefte die de bedrijven
binnen de Concordis Groep bij hun klanten signaleren. Natuurlijk kunt u als opdrachtgever ook zelf
verzoeken om een cursus of studiereis op maat.

Markt- en kennisontwikkeling

De KennisCompagnie vertaalt nieuwe vragen en marktontwikkelingen naar actuele, praktische
opleidingsproducten die we snel in uw organisatie kunnen implementeren. We ondersteunen overheden ook in kennisontwikkeling die verwant is aan mobiliteit, zoals trainingen interactieve beleidsvorming en kennisuitwisseling met vakgenoten uit het buitenland zowel vakinhoudelijk als bestuurlijk. 

Zo zorgen we er samen voor dat de kennis, de vaardigheden en de motivatie van uw mensen optimaal zijn én blijven.

 

 
De KennisCompagnie is een initiatief van Mobycon  | info@kenniscompagnie.nl | © 2014 Mobycon